Самостални пројекат за ученике 8. разреда у форми мапе ума

Основна школа "Херој Радмила Шишковић"

среда, 11. мај 2011.

Ток завршног испита

У овој поруци можете наћи основне информације везане за полагање завршног испита у школској 2010/2011.

Видео у коме је описан ток завршног испита

YouTube видео

Упутства за кандидате (ученике)

 • На завршни испит морају да изађу сви ученици 8. разреда.
 • На завршном испиту ученик може да оствари највише 20 поена из српског, односно матерњег језика и 20 поена из математике.
 • Завршни испит се полаже два дана првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, а другог математика.
 • Ученик има обавезу да благовремено пре приступања завршном испиту провери са одељењским старешином тачност својих биографских података и података о успеху током школовања.
 • Завршни испит се полаже у матичним основним школама.
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласним таблама или другим видним местима на школи, тако да редни број ученика на збирном списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
 • Испит почиње у 10:00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова оба дана одржавања испита.
 • На испит из матерњег језика ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем кандидата, графитну оловку, хемијску оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем кандидата, графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду тестова штампаном на самом тесту.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.
 • Ученик је дужан да на испиту поступа по упутствима дежурних наставника. У случају да ученик не поштује упутства дата од стране дежурног наставника, биће удаљен са испита.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова.
 • Када ученик заврши са израдом теста, треба да позове дежурног наставника подизањем руке и након предаје теста напусти простор тако да не ремети рад других ученика.
 • Након објављивања прелиминарних резултата, ученик заједно са родитељем или старатељем има право увида у свој тест и право приговора школској испитној комисији уколико сматра да је оштећен.

Упутство  за  родитеље (старатеље)

 • На завршни испит морају да изађу сви ученици 8. разреда.
 • ................................. (место, датум, време полагања – матерњег језика)
 • ................................. (место, датум, време полагања – математике)
 • Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова оба дана полагања испита.
 • На испит из матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, хемијску оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова.
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељенском старешини до 9:00 часова на дан полагања.
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељенском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита.
 • Резултати завршног испита биће истакнути на школској згради ....................... (датум, време).
 • Приговоре на привремене резултате завршног испита подносе родитељи односно старатељи у матичној школи ....................... (датум, време).

Моле се родитељи да:
 • воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка полагања завршног испита и
 • провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

уторак, 22. фебруар 2011.

Израда плана рада на пројекту (22. час)

Ученици 8. разреда ове недеље раде план рада на пројекту .
Задаци на 22. часу су на линку.

1. Креирање плана рада на пројекту коришћењем услуге Гугл Документи2. Креирање календара рада на пројекту коришћењем услуге Гугл Календар односно његово активирање, подешавање и унос ставки сагласно инструкцијама на линку 3. Креирајте блог поруку са следећим садржајем (када сте на блогу притисните тастер НОВИ ПОСТ)
Наслов поруке је "Израда плана рада на пројекту "
Данас смо направили план рада на пројекту ученика <ваша имена и презимена и одељење>.
Пример поруке је следећи
Данас смо направили план рада на пројекту ученика Петра Петровића и Јована Јовановића из VIII5.

среда, 02. фебруар 2011.

Самостални пројекат ученика 8. разреда

Добродошли на блог ученика 8. разреда у вези израде самосталног пројекта из предмета Информатика и рачунарство.